Šah

Brzo misli i reagiraj, ako ne želiš izgubiti. Rezultat šahovske igre ovisi isključivo o vještini igrača, a nimalo o sreći. Igrači vuku naizmjenično po jedan potez.

Šah

Šah je igra na ploči za dva igrača. Ploča je kvadratnog oblika, podijeljena u 64 (8×8) polja, obojenih naizmjenično svjetlom i tamnom bojom (redovno se govori "bijeli" i "crni"). Svaki igrač ima po 16 figura, od toga osam pješaka. Jedan vodi bijele, a drugi crne figure. Igra na ploči je vrsta igre za koju za osnovu ima podlogu ili ploču koja može biti napravljena od raznih vrsta materijala. U većini slučajeva ploča je obično podijeljena u polja koja su iste veličine kao kod igre šah, no to nije obavezno.

Turniri se igraju po pravilima šaha FIDE za ubrzani šah. FIDE pravila igranja šaha usvojena na Kongresu FIDE u Istanbulu 2000., a stupaju na snagu 1. jula 2001. Pravila šaha ne mogu pokriti sve moguće situacije koje se za vrijeme igre mogu pojaviti, niti mogu regulirati sva administrativna pitanja.

Tamo gdje slučajevi nisu precizno regulisani jednim člankom Pravila, trebalo bi biti moguće donijeti korektnu odluku na temelju analognih situacija koje su u Pravilima pretresene. Pravila pretpostavljaju da suci posjeduju potrebnu kompetenciju, zdravu prosudbu i apsolutnu objektivnost. Pravilo koje bi pretjerano ulazilo u detalje moglo bi lišiti suca njegove slobodne procjene i na taj način ga spriječiti u pronalaženju rješenja problema, koje se nameće nepristranošću i logikom.

Turnirski sistem će se odrediti na početku takmičenja zavisno o broju učesnika.

a) Kriterij za Berger

- Koya sustav

- Sonneborn-Berger

- Međusobni susret

- Broj dobivenih partija

- Ždrijeb

 

b) Kriterij za švicarca

- Bucholtz

- Skraćeni Bucholtz 1

- Skraćeni Bucholtz 2

- Ždrijeb

Odluke sudaca natjecanja su izvršne i konačne.