Milica Đokić, Mlada Ambasadorica Sportskih igara mladih 2019.

Milica Đokić, Mlada Ambasadorica Sportskih igara mladih 2019.