Edna Šunjić, Mlada Ambasadorica Sportskih igara mladih 2017.

Edna Šunjić, Mlada Ambasadorica Sportskih igara mladih 2017.