Ajla Jusić, Mlada Ambasadorica Sportskih igara mladih 2018.

Ajla Jusić, Mlada Ambasadorica Sportskih igara mladih 2018.