David Beckham, Ambasador Sportskih igara mladih

„Drago mi je da sam dio Sportskih igara mladih, kojima dajem punu podršku za napredak i širenje.”

David Beckham, Ambasador Sportskih igara mladih