Kontakt

Kontakt

Udruženje za sport i rekreaciju mladih:
BH Telecom Sportske igre mladih

Adresa:

Želimira Vidovića Kelija 4F, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T: +387 33 465 666
E: info@igremladih.ba
ID: 4201555230001

Odnosi s javnošću:
press@igremladih.ba